Doelstellingen BasisPartijNederland


Doelstelling van de BasisPartijNederland

De hoofddoelstelling van de BPN is samen te vatten in een eenvoudige formule:

Basisinkomen= BrutoNationaalProdukt/AantalNederLanders *BPN

Waarbij BPN de faktor is ter bewerkstelliging van het Basisinkomen.

Verdere doelstellingen zijn:


| BPN | Waarom de BPN | Hoe Werkt de BPN | Doelstelling BPN | Start BPN | Discussie BPN |