Hoe start de BasisPartijNederland?


Hoe de BasisPartijNederland van start gaat?

Vooralsnog is er geen geld, geen buget, geen postbus, geen telefoonnummer, geen behuizing, geen Server, geen huishoudelijk regelement, zijn er geen statuten, geen vrijwillige krachten, geen betaalde krachten, geen leden, geen reakties (van buiten mijn kennisenkring). Er is slechts een schetsmatige aanzet, die verdere uitwerking verdiend.

Er wordt dus gezocht naar mensen die inzet willen geven aan het tot stand komen van deze BPN. Dit houdt in: Een Verzameling mensen bijeen te krijgen die kennis en kunde hebben om alles waar nu nog niets van is bij elkaar te krijgen om daadwerkelijk de eerste TeleDemokratiesche BasisPartijNederland van start te laten gaan. Dus: Sponsors, Juristen, Denktankers, SysteemBeheerders, Notarissen, Basisinkomers, IdeeŽnmakers, Voorzitters, en Basiskrachten.


| BPN | Waarom de BPN | Hoe Werkt de BPN | Doelstelling BPN | Start BPN | Discussie BPN |